***************************************************************************************
Mødeplan for efterårs terminen 2017.
***************************************************************************************
September Tid Aktivitet
4 19.00 i O Arbejdsmøde - Broder måltid.
11 19.30 i O Arbejdsmøde - Fordrag i det selskabelige "Stig Rasmussen fortæller
      om historien bag og dagligdagen på Nexø Redningsstation
18 19.30 i O Arbejdsmøde - Broder eksmester Peer Pedersen fortæller om sommerens
      logebesøg i Molde i Norge
25 19.30 i O Arbejdsmøde –
       
***************************************************************************************
Oktober
2 19.30 i O Arbejdsmøde - Tag en ven med aften
9 19.30 i O Arbejdsmøde – Tildeling af 1. grad venskabsgraden Festdragt
16 19.30 i O Arbejdsmøde - Referat fra Distrikts mødet ved Broder Storrepræsentant
       og fra Lands Overmester Forenings Møde ved Broder Undermester
23 19.30 i O Arbejdsmøde - Stegt ål
30 19.30 i O Arbejdsmøde – XX Fremlæggelse af budget 2018
       
***************************************************************************************
November
6 19.30 i O Arbejdsmøde - Indvielse Festdragt aflyst
13     Aflyst grundet loge besøg i Broderloge nr. 44 Burgundarholm.
16 19.30 i O Besøg hos Broderloge nr.44 Burgundarholm
20 19.30 i O Arbejdsmøde – Etisk aften Vedtagelse af budget 2018 flyttet til 27-11-18
27 19.30 i O Arbejdsmøde - XX Vedtagelse af budget 2018
      Tildeling af 40 års og 25 års Hæderstegn Festdragt
       
***************************************************************************************
December
4 19.00   Advents fest med ledsager
11 19.00 i O Arbejdsmøde - Tildeling af 25 års Hæderstegn Broder måltid Festdragt
       
***************************************************************************************
Forårs termin 2018
***************************************************************************************
Januar
       
8 19.00 i O Arbejdsmøde - Broder måltid

                 Rød tekst betyder ændringer i forhold til oprindelig mødeplan

Mødeplan som PDF

Opdateret den 02-09-2017